Τρίτη, 23 Απρ.
22oC Αθήνα

Έρχεται διπλή παράταση της προθεσμίας για πάγιες δαπάνες και mydata

Έρχεται διπλή παράταση της προθεσμίας για πάγιες δαπάνες και mydata

Ενώπιος ενωπίω με δύο αιτήματα για παρατάσεις θα βρεθεί μέσα στην εβδομάδα το υπουργείο Οικονομικών και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα απαντήσει θετικά και στα δύο.

Η πρώτη παράταση μάλιστα έχει ουσιαστικά προαναγγελθεί από την ώρα που άνοιξε η πλατφόρμα. Πρόκειται για την επιδότηση παγίων δαπανών των επιχειρήσεων, η προθεσμία για την οποία λήγει την προσεχή Πέμπτη και εκτιμάται ότι θα παραταθεί, ίσως και μέχρι το τέλος του μήνα.

Επίσης παράταση αναμένεται να δοθεί στην προθεσμία για την υποχρεωτική διαβίβαση των τιμολογίων στο myData, που έχει οριστεί η 1η Ιουλίου.

Η επιδότηση των παγίων δαπανών προσφέρει πιστωτικά  για την εξόφληση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που θα παραμείνουν σε ισχύ έως και το τέλος του 2021.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν και να οριστικοποιήσουν το έντυπο Ε3 το οποίο απαιτείται, ανεξάρτητα της υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, η οποία σε κάθε περίπτωση δύναται να οριστικοποιηθεί μέχρι την 27η Αυγούστου 2021.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, οι αιτήσεις για την  εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 17η Ιουνίου 2021 και ώρα 23:59:59.

Ποιοι δικαιούνται τα πιστωτικά

Το μέτρο αφορά επιχειρήσεις με επαγγελματίες οι οποίοι εμφάνισαν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το περασμένο έτος και δικαιούνται «κούρεμα» έως και 50% στις ενισχύσεις των τριών πρώτων κύκλων επιστρεπτέας προκαταβολής. Θα έχουν την επιλογή να λάβουν πιστωτικό συμψηφισμού φόρων και εισφορών ίσο με το 35% των ενισχύσεων των τριών πρώτων κύκλων ανταλλάσσοντας την έξτρα ρευστότητα με απώλεια του «κουρέματος».

Η ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, για το διάστημα από 1η Απριλίου 2020 ως και 31 Δεκεμβρίου 2020, παρέχεται μέσω πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, για την αποπληρωμή:

  • τρεχουσών φορολογικών οφειλών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή/ και
  • τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.
  • Επιλέξιμες επιχειρήσεις θα είναι όσες πληρούν σωρευτικά τα εξής:
  • απασχολούσαν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο (2) εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021,
  • ανήκαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε πληττόμενους κλάδους όπως αυτοί προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ,
  • έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος,
  • είναι ενεργές και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020,
  • είναι ΜμΕ μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες ή είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους,
  • δεν ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

Όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών το καθεστώς αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις (έναρξη εργασιών μετά την 1η.1.2019) και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα (από 1.4.2019 έως 31.12.2020), καθώς και για τα ΚΤΕΛ.

Το ποσό της στήριξης θα προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει. Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3, όπως παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.

Ο προσδιορισμός του ύψους της ενίσχυσης, η ένταση της ενίσχυσης, τα ανώτατα όρια και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος θα καθοριστούν με νεότερη ΚΥΑ (Β’ φάση), μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογίζεται στα 500 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Προς παράταση και το my data

Στο μεταξύ ισχυρές είναι οι πιέσεις που ασκούνται από τους λογιστές και τους φορείς προκειμένου να  μετατεθεί  η έναρξη της υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων – myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που θα εκδίδουν από την 1η Ιουλίου, λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας και  εν μέσω υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Από την 1η Ιουλίου οι επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες θα πρέπει να αποστέλλουν αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων και εξόδων στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ. Η αυτοματοποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών θα ξεκλειδώνει άμεσα τις επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ που δικαιούνται οι συνεπείς επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα είναι υποχρεωμένες να περιμένουν για να λάβουν την επιστροφή φόρου που δικαιούνται.

Σημειώνεται ότι τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις το 1ο τρίμηνο του 2021, θα πρέπει επίσης να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA, με διαφορετική προθεσμία και συγκεκριμένα όχι αργότερα από την 31/10/2021, ώστε να διαμορφωθεί η ολοκληρωμένη εικόνα κάθε επιχείρησης στα ηλεκτρονικά βιβλία για το 2021.

Σε κάθε περίπτωση από τον Ιούλιο του 2021 όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει  να έχουν προμηθευτεί τα ειδικά προγράμματα (ERP) με στόχο την 1η Ιουλίου να ξεκινήσει η ηλεκτρονική ενημέρωση της ΑΑΔΕ για τα τιμολόγια που εκδίδονται ή να κάνουν χρήση της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει θεσπίσει κίνητρα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση όπως την ταχύτερη επιστροφή φόρων, τη μείωση του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου να διενεργήσει έλεγχο κ.λ.π.

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις