Κυριακή, 25 Φεβ.
20oC Αθήνα

Η ασφαλιστική συνείδηση στην Ευρώπη και η υποχρεωτικότητα στην ασφάλιση περιουσίας

Η ασφαλιστική συνείδηση στην Ευρώπη και η υποχρεωτικότητα στην ασφάλιση περιουσίας

Οι σοβαρές δοκιμασίες που υφίσταται ολόκληρος ο πλανήτης τα τελευταία χρόνια, όπως οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η πανδημία του Covid-19 και οι πληθωριστικές πιέσεις, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον στο οποίο ο ασφαλιστικός κλάδος μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο. Ήδη έχει εργαστεί να θέσει τις βάσεις για μια εποικοδομητική συζήτηση γύρω από την υποχρεωτική ασφάλιση, ως απάντηση σε πολλαπλές προκλήσεις, με μεγαλύτερη εστίαση στις περιβαλλοντικές.  

Οι ασφαλιστικές εταιρίες διαθέτουν ισχυρή τεχνογνωσία και σε βάθος γνώση των πιθανών κινδύνων, στοιχεία που τους επιτρέπουν να ενεργοποιηθούν αποφασιστικά και να δημιουργήσουν ελκυστικές αλλά και στοχευμένες ασφαλιστικές παροχές. Μέσα από ένα χαρτοφυλάκιο διαφοροποιημένων ασφαλιστικών προϊόντων που σχεδιάζουν για να εξυπηρετήσουν όλες τις ομάδες πολιτών, τα οποία ανταποκρίνονται σε όλες τις βαθμίδες εισοδήματος, γίνεται ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την προστασία των ανθρώπων και των περιουσιών. Παράλληλα, η εφαρμογή πρακτικών με έμφαση στη δημιουργία κινήτρων για τους επιχειρηματίες οδηγούν στην υιοθέτηση ενός σχεδίου χρηματοδότησης έργων αναβάθμισης των ακινήτων που λόγω κατασκευαστικών προβλημάτων ή γεωγραφικής εντοπιότητας δεν θεωρούνται ασφαλίσιμα. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους να καλλιεργήσουν μια θετική στάση απέναντι στα οφέλη που παρέχει το μοντέλο της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Tο ζήτημα της υποχρεωτικότητας στην ασφάλιση περιουσίας αποτελεί ένα επίκαιρο θέμα και στην χώρα μας μετά την ένταση των καιρικών φαινομένων που έπληξαν μεγάλα τμήματα στις αρχές του φθινοπώρου. Ειδικότερα, από το 2024 η υποχρεωτική ασφάλιση προβλέπει αρχικά την κάλυψη των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων (με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 2 εκατ. ευρώ) από πλημμύρες, σεισμούς και πυρκαγιές, οι οποίες υπολογίζονται περίπου στις 16.000. Ωστόσο, είναι σημαντικό στη συζήτηση για την υποχρεωτική ασφάλιση ενάντια σε φυσικές καταστροφές να συμπεριληφθεί κάθε είδος περιουσίας, ώστε να μπορούν να αποζημιώνονται σοβαρές  βλάβες, χωρίς να επιβαρύνεται πάντα αποκλειστικά ο κρατικός προϋπολογισμός και χωρίς να πλήττονται σημαντικά τα οικονομικά των νοικοκυριών.

Οι εξελίξεις αυτές στον τομέα της ασφάλισης αποτελούν μέρος και μιας ευρύτερης συζήτησης που αφορά στην καλλιέργεια της ασφαλιστικής συνείδηση στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα και στην ανάδειξή της ως σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής και οικονομικής θωράκισης και προόδου. Πρόκειται για μια αλλαγή κατεύθυνσης όσον αφορά τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η ασφάλεια, όχι πλέον σαν έξοδο, αλλά σαν μέτρο πρόληψης και ταχύτερης ανάκαμψης σε ένα βίαια εναλλασσόμενο εξωτερικό περιβάλλον.

Στην Παγκόσμια Έκθεση Ασφάλισης που δημοσίευσε η Allianz Group για το 2022, μέσα από την αύξηση των ασφαλιστικών δεικτών, απεικονίζεται η σημαντική αναπτυξιακή τάση της όλο και μεγαλύτερης υιοθέτησης της ασφαλιστικής συνείδησης από όλο και περισσότερες χώρες. Συγκεκριμένα, αναμένεται συνολικά ετήσια αύξηση +4,8% για τα επόμενα 10 χρόνια, (+4,9% στην ασφάλεια ζωής και +4,6% στις ασφάλειες περιουσιακών στοιχείων και ατυχημάτων). Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση των εσόδων από ασφάλιστρα κατά +67%, δηλαδή 2,8 τρισ. ευρώ έως το 2032, εκ των οποίων λίγο λιγότερο από 1,8 τρισ. ευρώ θα προέλθουν από τον κλάδο ζωής (+69%) και λίγο πάνω από 1 τρισ. ευρώ από τον τομέα των ασφαλίσεων (+63%). Η τάση είναι εμφανής και σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, έχει ήδη υιοθετηθεί η υποχρεωτική ασφάλιση της ιδιωτικής περιουσίας από φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες και άλλα απρόβλεπτα γεγονότα.

Ωστόσο, στην Ελλάδα, η ασφαλιστική συνείδηση και η διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης παραμένει σημαντικά χαμηλότερα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενδεικτικά, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, το ποσοστό ασφαλισμένων κατοικιών παραμένει χαμηλό, περίπου στο 15%, γεγονός που σημαίνει ότι πολλά κτίρια και περιουσίες βρίσκονται σε έντονο κίνδυνο από φυσικές καταστροφές και άλλα ανεξέλεγκτα γεγονότα.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στον ασφαλιστικό κλάδο τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τη μεγάλη αβεβαιότητα στο οικονομικό και επιχειρηματικό τοπίο, η Allianz παραμένει αισιόδοξη για το απώτερο μέλλον. Ο Όμιλος αναγνωρίζει πως οι αστάθειες πάντοτε αποτελούν ουσιαστικά γόνιμο έδαφος για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών ως προς τους κινδύνους και θα εξακολουθούν να αποτελούν κινητήριες δυνάμεις της ζήτησης για προστασία από αυτούς.

Ο κλάδος της ασφάλισης βρίσκεται μπροστά σε ένα ριζικό μετασχηματισμό που θα του επιτρέψει να  οδηγήσει τις εξελίξεις προς πιο βιώσιμες λύσεις που θα συνεισφέρουν ενεργά στην κοινωνία και θα παρέχουν την ηρεμία στους ασφαλιζόμενους μπροστά στα συχνά αναπάντεχα γεγονότα που αντιμετωπίζουν.

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις