Παρασκευή, 1 Μαρ.
16oC Αθήνα

Παρατείνεται η δυνατότητα ασφάλισης με 50 ένσημα και πάνω

Παρατείνεται η δυνατότητα ασφάλισης με 50 ένσημα και πάνω

Εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία διατηρούνται έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020 οι προϋποθέσεις που ίσχυαν για την περίοδο 01/03/2018–28/02/2019, σχετικά με τη χορήγηση ή ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στους ασφαλισμένους και ανέργους, καθώς και στα μέλη οικογενείας τους, υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος.

Στην εγκύκλιο αυτή περιλαμβάνεται η δυνατότητα ασφάλισης με 50 ένσημα, και η ασφάλιση χωρίς προϋποθέσεις στους κατοίκους περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, προβλέπονται:

– Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με 50 ένσημα.

– Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, χωρίς προϋποθέσεις, σε ασφαλισμένους περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

– Η χορήγηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ασφαλιστικής ικανότητας σε μη μισθωτούς που έχουν υποβάλει, μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2019, αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης.

Με την ίδια εγκύκλιο, δίνεται οδηγία στον ΕΦΚΑ, στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) και στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας, να ανανεώνουν με βάση τα παραπάνω, την ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων.

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος.

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις