Τρίτη, 21 Μαΐ
27oC Αθήνα

Παρατείνεται η προθεσμία προτάσεων για την «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων»

Παρατείνεται η προθεσμία προτάσεων για την «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων»

Με απόφαση της Υπουργού Τουρισμού κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη δόθηκε παράταση έως την 31η Ιανουαρίου 2024, η προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων για την κρατική ενίσχυση του προγράμματος «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας(ΤΑΑ).

Η παράταση αφορά και στα δικαιολογητικά αδειοδοτικής ωριμότητας (τροποποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV_1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, σημείο 6. Δικαιολογητικά Κριτηρίου 1 (Αδειοδοτική ωριμότητα). Η σχετική απόφαση του Ταμείου Ανάκαμψης για την τροποποίηση της προκήρυξης κρίθηκε αναγκαία μετά από την παράταση της προθεσμίας πληρωμής του έργου από την ευρωπαϊκή επιτροπή, αλλά και από πλήθος αιτημάτων δικαιούχων ΝΠΔΔ, κυρίως Δήμων και Λιμενικών Ταμείων στους οποίους γίνεται αλλαγή των διοικήσεων στην αρχή του έτους.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν στη σχετική απόφαση που είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο site του Υπουργείου Τουρισμού και στην ειδική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο των Δράσεων Κρατικής Ενίσχυσης ΤΑΑ του Υπουργείου Τουρισμού.

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις