Σχέδιο Πισσαρίδη: Ισχυρή ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας – Αιχμή του δόρατος οι μεταρρυθμίσεις

Ανάπτυξη 3,5% για δέκα χρόνια που θα ρίξει την ανεργία από το 17% στο 7% περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων το σχέδιο Πισσαρίδη που παραδόθηκε χθες (24.11.2020) στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πέρα απ’ όσα προβλέπει για ανάπτυξη και ανεργία, ακόμη δυο στοιχεία που δείχνουν ότι το σχέδιο Πισσαρίδη είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο είναι το γεγονός ότι οι εξαγωγές θα φτάσουν το 2030 να αντιπροσωπεύουν 50,5% του ΑΕΠ, από 37,2% το 2019, ενώ μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα θα ανέλθει στο 81% του μέσου όρου της ΕΕ, από 67% που ήταν το 2019.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι η αύξηση της παραγωγικότητας που θα τρέχει με 2,5% κατά μέσο όρο στην 10ετία.

Click4more Λιγότεροι φόροι το 2021 με… περισσότερους φόρους! Το παράδοξο και η “ακτινογραφία” του

Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει να γίνουν μεγάλες τομές στην λειτουργία, όχι μόνο της ελληνικής οικονομίας, αλλά κυρίως της κοινωνίας. Για αυτό οι παρεμβάσεις ξεκινούν από την φορολογία και το ασφαλιστικό και περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, τις μεταφορές κλπ.

Τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν στην χώρα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι τόσα, ώστε να απορροφήσουν αντιδράσεις, αλλά και να στηρίξουν δράσεις που θα μπορέσουν να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Σύμφωνα μάλιστα με τον πρωθυπουργό «η έκθεση Πισσαρίδη δεν «μασάει» τα λόγια της για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας αλλά οραματίζεται μια Ελλάδα που παράγει, εξάγει, καινοτομεί, δημιουργεί πολλές καλά αμειβόμενες δουλειές», και παράλληλα σημείωσε ότι «στόχος της, η μείωση της φορολογίας στην εργασία, η αποκοματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης, η παροχή κινήτρων για περισσότερες επενδύσεις, δηλαδή κυβερνητικές πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί, σύμφωνα με όσα είπε ο πρωθυπουργός». 

Click4more Προτάσεις Πισσαρίδη: Οι 20 άξονες για την ανάπτυξη της οικονομίας – Οι άμεσες προτεραιότητες

Οι βασικοί άξονες που προτείνεται αυτή η μετάβαση είναι:

Φορολογία

 • Μείωση συντελεστών (μετά τα πρώτα κλιμάκια – ενδεικτικά, απάλειψη «εισφοράς αλληλεγγύης»).
 • Ενίσχυση διαφάνειας στις συναλλαγές με θετικά στοχευμένα κίνητρα για χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • Ενσωμάτωση εισοδημάτων σε ενιαία κλίμακα φορολογίας, ανεξάρτητα από την πηγή.

Ασφαλιστικό

 • Μείωση ασφαλιστικών εισφορών (ενδεικτικά, μέσω σταθερών εισφορών υγείας) και ανώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος.
 • Ενίσχυση αναλογικότητας δημόσιου διανεμητικού πυλώνα ασφάλισης. Ανάπτυξη δεύτερου και τρίτου πυλώνα με κίνητρα με ιδιωτικές αποφάσεις.
 • Μετάβαση από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής σύνταξης, με άμεση εφαρμογή για όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας και εθελοντικά για όσους άλλους εργαζόμενους το επιθυμούν.
 • Πλαίσιο εποπτείας για ασφαλιστικά ταμεία, συμπεριλαμβανομένου και ενός δημόσιου ταμείου.

Δημόσια Διοίκηση

 • Συνέχιση και εμβάθυνση των διαδικασιών αξιολόγησης και κωδικοποίησης της νομοθεσίας.
 • Θεσμική ενίσχυση των ανώτερων διοικητικών θέσεων, μέσω αύξησης της θητείας και της κινητικότητας.
 • Αναβάθμιση του ΑΣΕΠ σε διεύθυνση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Μείωση του φορμαλισμού στις διαδικασίες προσλήψεων και καθολική εφαρμογή αξιολόγησης.
 • Συνέχιση των διαδικασιών ψηφιοποίησης.

Δικαιοσύνη 

 • Επέκταση των ειδικών τμημάτων στα δικαστήρια για οικονομικές υποθέσεις που απαιτούν εξειδίκευση.
 • Διεύρυνση και υποστήριξη των μηχανισμών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
 • Συστηματική υποβοήθηση των δικαστών μέσω της πρόσληψης δικαστικών υπαλλήλων και της εισαγωγής του θεσμού των επίκουρων.
 • Βελτίωση του συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης, αξιολόγησης και εξέλιξης των δικαστών.

Κεφαλαιαγορές

 • Ενίσχυση του συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας στον τομέα της προστασίας των επενδυτών.
 • Βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και της διαφάνειας στην αγορά πίστεως.
 • Στοχοθεσία για ταχύτερη μείωση των προβληματικών δανείων από τις τράπεζες.
 • Έμφαση στην αποτελεσματική εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα.
 • Φορολογικά κίνητρα για εισαγωγή επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο και για μακροχρόνια αποταμίευση μέσω αυτού.

Χωροταξία

 • Ταχεία ολοκλήρωση του κτηματολογίου, των δασικών χαρτών και του καθορισμού χρήσεων γης μέσω των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων.
 • Περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης.
 • Βελτίωση της διαφάνειας για χωροταξικά και περιβαλλοντικά δεδομένα.
 • Αναβάθμιση της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος σε Ανεξάρτητη Αρχή.

Τοπική αυτοδιοίκηση

 • Μεταφορά αρμοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η χωροταξία.
 • Συγχώνευση και απλούστευση όλων των φόρων για την ακίνητη περιουσία και μεταφορά μέρους τους σε τοπικό επίπεδο.
 • Μεταφορά πόρων, ανάλογα με τις αρμοδιότητες, με βάση διαφανείς διαδικασίες και παραμέτρους.

Εκπαίδευση

 • Ανάπτυξη συστήματος προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης με καθολική πρόσβαση.
 • Αύξηση του μέσου μεγέθους σχολικών μονάδων, προετοιμασία ενόψει δημογραφικών πιέσεων, ουσιαστική αυτονομία και αξιολόγηση, ψηφιακές υποδομές και περιεχόμενο.
 • Εκσυγχρονισμός συστήματος διακυβέρνησης στην ανώτατη εκπαίδευση, διασύνδεση με οικονομία, διασπορά και ιδρύματα της αλλοδαπής και ευρύτερη κοινωνία.

Υγεία

 • Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος ψηφιακού φακέλου ασθενούς για διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.
 • Ενίσχυση πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης.
 • Εξορθολογισμός δαπάνης προμηθειών, με αύξηση όγκου γενόσημων φαρμάκων, πρωτόκολλα συνταγογράφησης, και διασύνδεση των επιστροφών με καινοτομία και επενδύσεις.

Κατάρτιση

 • Αύξηση χρηματοδότησης, ευθυγράμμιση κινήτρων και επιβράβευση των παρόχων σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της κατάρτισης.
 • Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ με στροφή προς ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Αγορά εργασίας

 • Αυστηρή εφαρμογή των νόμων κατά των διακρίσεων.
 • Ανάπτυξη συστήματος προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης με καθολική πρόσβαση από ηλικία 6 μηνών.
 • Ενίσχυση του συστήματος φροντίδας των ηλικιωμένων.

Κοινωνική Πρόνοια

 • Βελτίωση της δομής και της στόχευσης των επιδομάτων ώστε να μη λειτουργούν ως αντικίνητρο για εργασία.
 • Εξειδικευμένα προγράμματα ενσωμάτωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • Προγράμματα κατάρτισης και ενσωμάτωσης μεταναστών.

Υλοποίηση έργων

 • Εκσυγχρονισμός του συστήματος σχεδιασμού και υλοποίησης δημόσιων έργων.
 • Ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών με επιτάχυνση βασικών επενδύσεων και διασύνδεσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Πράσινη ανάπτυξη

 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων.
 • Στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Άμβλυνση του κόστους μετάβασης κατά τη διαδικασία απολιγνιτοποίησης.
 • Ανάπτυξη συστημάτων κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης απορριμμάτων.

Μεταφορές

 • Βελτίωση των σιδηροδρομικών και οδικών προσβάσεων στα σύνορα.
 • Αναβάθμιση των εξαγωγικών λιμανιών και της διασυνδεσιμότητάς τους με τις λοιπές υποδομές μεταφορών.
 • Αναβάθμιση του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Μεταποίηση

 • Επιταχυνόμενες φορολογικές αποσβέσεις για επενδύσεις σε εξοπλισμό.
 • Μεγαλύτερη ευελιξία αναφορικά με το χρόνο εργασίας.
 • Μείωση του κόστους ενέργειας.
 • Συστηματική καταγραφή και απάλειψη εμποδίων σε κλάδους με υψηλότερο δυναμικό για εξαγωγές.

Τουρισμός

 • Προγράμματα ενίσχυσης των βασικών υποδομών και της ψηφιοποίησης υπηρεσιών,
 • Προγράμματα ενίσχυσης της εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, και της διεθνούς εικόνας και αναγνωρισιμότητας.
 • Έμφαση στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Αγροδιατροφή

 • Μεγέθυνση και εκσυχρονισμός των εκμεταλλεύσεων.
 • Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ενίσχυση της συμβολής της τεχνολογίας και της έρευνας, για υψηλότερη προστιθέμενη αξία προϊόντων.

ΜμΕ

 • Εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης ΜμΕ, κυρίως ως προς την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.
 • Ενισχύσεις για επενδύσεις που αφορούν ψηφιακή αναβάθμιση, καινοτομία ή εξωστρέφεια, ή που προάγουν την κοινωνική συνοχή ή την προστασία του περιβάλλοντος.

Έρευνα και καινοτομία

 • Ενίσχυση βασικής έρευνας μέσω άρσης αγκυλώσεων για πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.
 • Δημιουργία σταθερού χρηματοδοτικού φορέα βασικής έρευνας με μακροπρόθεσμη ερευνητική στρατηγική και διαφανή κριτήρια χρηματοδότησης.
 • Ενίσχυση καινοτομίας με κίνητρα για έρευνα στις επιχειρήσεις σε μεταποίηση, αγροδιατροφή και αλλού.
 • Ανάπτυξη μέσω έξυπνης εξειδίκευσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις

Αναδρομικά: 10 Μαρτίου οι πληρωμές σε 25.000 κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων

Αναδρομικά: 10 Μαρτίου οι πληρωμές σε 25.000 κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων

Στις 10 Μαρτίου καταβάλλονται τα αναδρομικά σε 25.000 κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων, που υπέβαλαν οριστικά τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ έως τις 28 ... Διαβάστε περισσότερα
Σκυλακάκης: Χωρίς εισφορά αλληλεγγύης και το 2022 για τον ιδιωτικό τομέα

Σκυλακάκης: Χωρίς εισφορά αλληλεγγύης και το 2022 για τον ιδιωτικό τομέα

Και για το 2022 τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα δεν θα επιβαρυνθούν με εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό διευκρίνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης στο ραδιόφωνο ... Διαβάστε περισσότερα
Επίδομα γέννησης: 20 ερωτήσεις – απαντήσεις για τις αιτήσεις και τους δικαιούχους

Επίδομα γέννησης: 20 ερωτήσεις – απαντήσεις για τις αιτήσεις και τους δικαιούχους

Διευκρινίσεις με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων που αφορούν το επίδομα γέννησης δίνει ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Οι παρακάτω 20 απαντήσεις ... Διαβάστε περισσότερα
Εγκρίθηκε ελληνικό πρόγραμμα 26 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη αγροτών

Εγκρίθηκε ελληνικό πρόγραμμα 26 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη αγροτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα 26 εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή γεωργικό τομέα και πλήττονται από την επιδημία του ... Διαβάστε περισσότερα