Κυριακή, 21 Ιουλ.
30oC Αθήνα

Δημόσιο: Το σχέδιο αλλαγών το ΑΣΕΠ – Πως θα γίνονται οι προσλήψεις

Δημόσιο: Το σχέδιο αλλαγών το ΑΣΕΠ – Πως θα γίνονται οι προσλήψεις

Αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας του ΑΣΕΠ προβλέπει το ετήσιο σχέδιο δράσης του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2024 και συγκεκριμένα για το δ΄ τρίμηνο.

Σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο δράσης, η διαδικασία προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις και σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει τα 2 χρόνια. Για αυτό χρειάζεται να υπάρξει ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων για τη δημιουργία «δεξαμενής» υποψηφίων δημοσίων υπαλλήλων για την άμεση στελέχωση των υπηρεσιών.

Το σχέδιο του ΥΠΕΣ κάνει λόγο για:

  • Σύγχρονα κέντρα αξιολόγησης για τη στελέχωση μέσω ΑΣΕΠ
  • Δημιουργία κέντρων αξιολόγησης (e-assessment centers) του ΑΣΕΠ με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε για τη διεξαγωγή γραπτών διαγωνισμών με στόχο τη στελέχωση των φορέων του Δημοσίου με κατάλληλο προσωπικό.

Το ίδιο σχέδιο προβλέπει επίσης:

  • Δημιουργία ηλεκτρονικού εργαλείου στρατηγικής ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης, πρόβλεψης και εκτίμησης των λειτουργικών κενών για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης των φορέων
  • Ανάπτυξη εργαλείου για την έγκαιρη εκτίμηση και διαχείριση των κενών αναφορικά με την στελέχωση των φορέων.
  • Ανάπτυξη εφαρμογής στο κινητό για τη διασύνδεση των υπαλλήλων με την υπηρεσία στην κατεύθυνση της παροχής εξατομικευμένης πληροφόρησης.
  • Υλοποίηση εφαρμογής για την εξατομικευμένη πληροφόρηση των δημοσίων υπαλλήλων.
  • Υποστήριξη εφαρμογής του ν. 4765/21 για τις προσλήψεις στο δημόσιο Ανάπτυξη πλατφόρμας, εντός του HRMS, επί της οποίας θα υλοποιούνται όλα τα στάδια της διαδικασίας (προκήρυξη, αίτηση, αξιολόγηση, ενστάσεις) για πρόσληψη ΙΔΟΧ για φορείς τους Δημοσίου σύμφωνα με το νόμο 4765/2021.

Παράλληλα, το ετήσιο σχέδιο δράσης του ΥΠΕΣ, σε ό,τι αφορά το ΑΣΕΠ προβλέπει:

  • Υποστήριξη αναμόρφωσης συστήματος προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ
  • Υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, με ευθύνη του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ, τα οποία αφορούν στελέχη του ΑΣΕΠ για την υποστήριξη της αναμόρφωσης του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο με την ευθύνη του ΑΣΕΠ. 

Χρηστικά Τελευταίες ειδήσεις