Σάββατο, 13 Ιουλ.
32oC Αθήνα

Φόρος δωρεάς και γονικής παροχής: Ψηφιακά οι τροποποιητικές δηλώσεις στην πλατφόρμα myPROPERTY

Φόρος δωρεάς και γονικής παροχής: Ψηφιακά οι τροποποιητικές δηλώσεις στην πλατφόρμα myPROPERTY

Ψηφιακά θα υποβάλλονται από την Τρίτη (16.7.2024) οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής στην πλατφόρμα myPROPERTY της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Όπως αποφάσισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, θα υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά στην myPROPERTY οι τροποποιητικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου.

Συγκεκριμένα οι υποβολή δηλώσεων αναφέρεται στους φόρους:

  • δωρεάς/γονικής παροχής που αφορούν:
    – ακίνητα εντός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (ΑΠΑΑ),
    – κινητά και χρηματικά ποσά προς συζύγους / μέρη συμφώνου συμβίωσης, τέκνα και  λοιπά πρόσωπα της Α’ κατηγορίας του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (ν. 2961/2001).
  •  δωρεάς προς ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και λοιπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φορολογούνται με συντελεστή 0,5% και οι οποίες αφορούν ακίνητα εντός ΑΠΑΑ και κινητά, πλην χρηματικών ποσών (άρθρο 25 παρ. 3 ν. 2961/2001).

Οι παραπάνω υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY, επιλέγοντας στη συνέχεια «Μεταβιβάσεις, Κληρονομιές, Γονικές παροχές, Δωρεές».
Απαραίτητες προϋποθέσεις για να υποβληθεί ψηφιακά η τροποποιητική δήλωση είναι:

  •  η αρχική δήλωση να έχει υποβληθεί μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της ΑΑΔΕ και
  •  να μην έχει συνταχθεί το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο της δωρεάς/γονικής παροχής.

Χρηστικά Τελευταίες ειδήσεις