Δευτέρα, 15 Ιουλ.
36oC Αθήνα

Τράπεζες: Τι σημαίνει η ένταξη των ΑμεΑ στους οικονομικά ευάλωτους

Τράπεζες: Τι σημαίνει η ένταξη των ΑμεΑ στους οικονομικά ευάλωτους

Και τους πολίτες με αναπηρία, εφόσον πληρούν και τα απαιτούμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, θα περιλαμβάνει η περίμετρος των ευάλωτων για τις ρυθμίσεις οφειλών με τον νέο πτωχευτικό νόμο.

Στο νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 για την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 σχετικά με το πιλοτικό καθεστώς υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, ειδικότερες ρυθμίσεις για τα οχήματα και τη δημόσια περιουσία και άλλες διατάξεις) υπάρχει πρόβλεψη για διεύρυνση των κριτηρίων προσδιορισμού των ευάλωτων πολιτών με οφειλές προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται πλέον σε αυτούς και οι πολίτες με αναπηρία συνδυαστικά με το εισόδημα και την περιουσία τους.

Σήμερα, στην κατηγορία των ευάλωτων οφειλετών εντάσσονται νοικοκυριά με εισόδημα έως 21.000 ευρώ ετησίως και με ακίνητη περιουσία έως 180.000 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Τα εισοδηματικά κριτήρια προβλέπουν ότι:

• Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού.

• Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού.

• Στο νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

• Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Τα περιουσιακά κριτήρια:

• Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

• Περιουσιακό τεκμήριο: Ως όρια καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού ορίζονται τα ακόλουθα:

• Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 7.000 ευρώ

• Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη: 10.500 ευρώ

• Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη: 14.000 ευρώ

• Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη: 17.500 ευρώ

• Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω: 21.000 ευρώ

Προσεχώς αναμένεται Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με την οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στην έκδοση της βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας και τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θα εισαχθούν στον ορισμό των ευάλωτων οφειλετών.

Χρηστικά Τελευταίες ειδήσεις