19.12.2019 | 17:52

Γεγονός η ηλεκτροκίνηση για το Ηράκλειο

Η βιώσιμη κινητικότητα αναπτύσσεται περαιτέρω στο Ηράκλειο, προσφέροντας εναλλακτικούς, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικούς τρόπους μετακίνησης στους δημότες του, με...