Τρίτη, 21 Σεπτ.
26oC Αθήνα

ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος: Μεγάλα οικονομικά συμφέροντα μας δυσφημούν γιατί ενοχλούνται από το έργο μας

Κάθε προσπάθεια δυσφήμισης της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από παράνομη δραστηριότητα εκπορεύεται από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής με αφορμή διαδικτυακά δημοσιεύματα που αμφισβητούν το έργο της.