ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

H έκθεση της KPMG “In it to win it” εμφανίζει πως οι ασφαλιστικές εταιρείες προχωρούν στην εφαρμογή των νέων ΔΠΧΑ προτύπων

H έκθεση της KPMG “In it to win it” εμφανίζει πως οι ασφαλιστικές εταιρείες προχωρούν στην εφαρμογή των νέων ΔΠΧΑ προτύπων

Εξήντα εφτά τοις εκατό των μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών (με ασφάλιστρα άνω των US$10 δις.) που συμμετείχαν στην έρευνα είναι στη φάση του σχεδιασμού ή της εφαρμογής του IFRS 17, με σχεδόν το ίδιο ποσοστό, εξήντα τέσσερα τοις εκατό, να βρίσκεται σε παρόμοια φάση σχετικά με το IFRS 9.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας:  Διανοητική διαταραχή ο εθισμός στα βιντεοπαιχνίδια!

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Διανοητική διαταραχή ο εθισμός στα βιντεοπαιχνίδια!

Ένα νέο επιχείρημα και μάλιστα πολύ σοβαρό έχουν πλέον οι γονείς για να περιορίσουν τις ώρες που περνάνε τα παιδιά τους στα video games.