ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ

Big Brother… high tech για δημοσίους υπαλλήλους! «Κάρτα» με… δακτυλικά αποτυπώματα!

Με αναγνώριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων θα διαπιστώνεται πλέον αν οι δημόσιοι υπάλληλοι θα προσέρχονται στη δουλειά τους. Ευτυχώς, όχι στην Ελλάδα. Στην Ιταλία θα γίνει.