19.01.2018 | 09:51

Αυτή την εικόνα την ξεχάσαμε

Πολλοί τη βλέπουν, λίγοι τη θυμούνται γιατί είναι από τις εικόνες που συνήθως επιλέγουμε να ξεχνούμε. Η εικόνα μένει...