Ειδήσεις και όλες οι εξελίξεις για τις εκλογές ΗΠΑ 2016.