Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Ειδήσεις και ροή ειδήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.