Τετάρτη, 28 Σεπτ.
24oC Αθήνα

ΓΚΟΓΚΕΝ

Ερωτικό γράμμα διαβάζει το “Κορίτσι” στον πίνακα του Βερμέερ;

Τα έργα των μεγάλων ζωγράφων του παρελθόντος - όπως ο Βερμέερ - δεν παύουν να μας εκπλήσσουν. Εργασίες συντήρησης αποκαλύπτουν στοιχεία τα οποία παρέμεναν μυστικά για αιώνες. Το γνωστό αποδεικνύεται άγνωστο.