ΚΡΙΤΕΣ

Οι κριτές παρατήρησαν ότι είναι διαφορετική – Έμειναν άφωνοι όταν άρχισε να τραγουδάει [vid]

Η 13χρονη πάσχει από μια σπάνια ασθένεια. Κανένα εμπόδιο δεν μπαίνει όμως στο δρόμο για να κυνηγήσει το όνειρό της! Δείτε την αντίδραση των κριτών μόλις άρχισε να τραγουδάει!