Κυριακή ανοιχτά καταστήματα: Ειδήσεις για τα ανοιχτά καταστήματα τις Κυριακές.