Παρασκευή, 30 Ιουλ.
32oC Αθήνα

ΛΙΜΝΗ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ

Νερό – δηλητήριο στη Θεσσαλονίκη – Αγωγός του στρατού μολύνει με πετρέλαιο τη λίμνη Πολυφύτου

- Επί μήνες έψαχναν το ένοχο για τη μόλυνση στο νερό της Θεσσαλονίκης - Σε διαρροή σε αγωγό του στρατού στη λίμνη Πολυφύτου αποδίδεται η ύπαρξη πετρελαίου - Το 60% του νερού στη Θεσσαλονίκη προέρχεται από την περιοχή - Τα μέτρα που πάρθηκαν για να μην υπάρχει κίνδυνος για την υγεία