Τρίτη, 27 Φεβ.
14oC Αθήνα

ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ

Μόνιμα στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% τα μη αλκοολούχα ποτά

Την μονιμοποίηση ένταξης των μη αλκοολούχων ποτών (αναψυκτικά, αεριούχα ποτά, νερά), στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πιο συγκεκριμένα τροποποιείται το κεφ. Α’, ως προς τα αγαθά, του Παραρτήματος III του κώδικα ΦΠΑ, ώστε τα μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε ... Περισσότερα