ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Έκθεση ΟΟΣΑ για την ψηφιακή εποχή: Λίγες οι ευκαιρίες, αλλά λίγοι και οι κίνδυνοι στην Ελλάδα

Ο ΟΟΣΑ χωρίζει τις χώρες σε τέσσερις κατηγορίες όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Η Ελλάδα εντάσσεται στην τελευταία, μαζί με την Πολωνία, την Τσεχία, τη Λετονία, τη Σλοβακία και το Ισραήλ.