Πέμπτη, 25 Ιουλ.
27oC Αθήνα

TRASTOR

Trastor: Αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο με διανομή δωρεάν μετοχών

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Trastor κατά το ποσό των 33.930 ευρώ, μέσω κεφαλαιοποίησης του εν λόγω ποσού εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)», αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 17.05.2024, σύμφωνα με σημερινή (4.7.2024) ανακοίνωση της. Δυνάμει της εν λόγω αύξησης, ... Περισσότερα

Trastor: Συμφωνία για κατασκευή σύγχρονου κέντρου logistics στον Ασπρόπυργο

H Trastor A.E.E.A.Π. ανακοίνωσε σήμερα (24.5.2024) ότι προχώρησε στην υπογραφή δεσμευτικού προσυμφώνου για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας «ΜΙΛΗΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ιδιοκτήτριας 2 αγροτεμαχίων συνολικής επιφάνειας 185.110 τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής, επί των οποίων θα ανεγερθεί ένα υπερσύγχρονο κέντρο εμπορικής αποθήκευσης και διανομής, συνολικής επιφάνειας 74.766 τ.μ. H κατασκευή του ... Περισσότερα

Trastor: Καταβάλλεται το μέρισμα του 2023 από τις 12/7

Tη διανομή μερίσματος ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη χρήσης του 2023, καθώς και προηγούμενων χρήσεων, αποφάσισε σήμερα (17.5.2024) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π., σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Ειδικότερα, από την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 οι μετοχές της Trastor θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης ... Περισσότερα

Trastor: Σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από 17 Μαΐου

Από αύριο θα βρίσκονται σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές της «Trastor Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας» στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με σημερινή (16.5.2024) ανακοίνωση της εταιρείας. Ειδικότερα, οι νέες μετοχές της Trastor, που θα είναι διαπραγματεύσιμες από τις 17.05.2024, προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 19.746.050 ευρώ, λόγω μετατροπής του υποχρεωτικώς μετατρέψιμου ... Περισσότερα

Trastor: Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο λόγω μετατροπής ομολογιακού δανείου

Η Trastor «Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας» ανακοίνωσε ότι την 26.03.2024 έγινε η υποχρεωτική μετατροπή του συνόλου των 52.129.572 Ομολογιών που είχαν εκδοθεί έως τότε, σε 39.492.100 νέες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης, με βάση τον λόγο μετατροπής που είχε οριστεί, σύμφωνα με τον οποίο, κάθε 1,32 Ομολογίες ... Περισσότερα

Trastor: Πρόταση για διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή το 2023

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε σήμερα (26.4.2024) ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή για το έτος 2023. Συγκεκριμένα, η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα και η ημερομηνία έναρξης καταβολής ... Περισσότερα

Trastor: Αυξήθηκαν κατά 17,5% τα έσοδα από μισθώματα το 2023

Κατά 17,5 αυξήθηκαν τα έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων του ομίλου Trastor το 2023. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα της ωρίμανσης των νέων επενδύσεων σε ακίνητα εισοδήματος και των νέων εκμισθώσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής που υλοποιεί ο όμιλος. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων του ομίλου Trastor ανήλθαν ... Περισσότερα

Trastor: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 75 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων σε ακίνητα

Ομόφωνη απόφαση για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 75 εκατ. ευρώ, πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της Trastor AEEAΠ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Στόχος της είναι η άντληση κεφαλαίων έως το ποσό των 74.999.990,90 ευρώ (στο οποίο ποσό περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), μέσω της έκδοσης μέχρι 52.816.895 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ... Περισσότερα