Πέμπτη, 29 Φεβ.
18oC Αθήνα

Τα drones και η Γεωργία Ακριβείας στην υπηρεσία των Ελλήνων αγροτών πιο προσιτά από ποτέ!

Τα drones και η Γεωργία Ακριβείας στην υπηρεσία των Ελλήνων αγροτών πιο προσιτά από ποτέ!

Η τεχνολογία μπαίνει στον τομέα της γεωργίας και μας δίνει νέα απίστευτα δεδομένα και εικόνες

Μπορεί με μια πρώτη ματιά η όψη ενός καταπράσινου χωραφιού να μας πείθει για την ομοιογένεια της υγιούς του κατάστασης αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η ανομοιογένεια των ιδιοτήτων και της γονιμότητας του εδάφους, η κακή στράγγιση, η άναρχη ανάπτυξη ζιζανίων και άλλων προσβολών είναι μερικές δυσδιάκριτες αιτίες μειωμένης απόδοσης της καλλιέργειας. Εδώ έρχεται η Γεωργία Ακριβείας στηριζόμενη στις δυνατότητες που παρέχουν τα μη επανδρωμένα αεροχήματα (κοινώς γνωστά και ως drones) να πάρουν μέσω υπέρυθρων αισθητήρων  την «ακτινογραφία» του χωραφιού για την μελέτη αυτής της παραλλακτικότητας της καλλιέργειας.

Ο πολυεπιστημονικός χαρακτήρας της Γεωργίας Ακριβείας που βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην Τηλεπισκόπηση και τη Γεωργική Μηχανική έχει σκοπό να διαχειριστεί ορθά τις εισροές (λίπασμα, νερό, φυτοφάρμακα) ενός αγρού σύμφωνα με τις πραγματικές του ανάγκες, απαντώντας με ακρίβεια στο που, στο πότε και στο πόσο. Οι ακριβείς επεμβάσεις που προτείνει αποσκοπούν στην αύξηση της απόδοσης της παραγωγής, στη μείωση των εισροών και κατ’ επέκταση στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην προστασία των φυσικών πόρων.
Η εταιρία Ἐν Ἀγροῖς η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), σε συνεργασία με τον ειδικό εφαρμογών τηλεπισκόπησης Δρ. Εμμανουήλ Ψωμιάδη και τον υποψήφιο διδάκτορα Ευάγγελο Αναστασίου του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δημοσίευσε πρόσφατα τα πρώτα της αποτελέσματα πρακτικών Γεωργίας Ακριβείας στην Ελλάδα. 
Με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) τελευταίας τεχνολογίας και μέσω πτήσεων συνολικής διάρκειας μόλις 80 λεπτών πραγματοποίησε στην Αλίαρτο Βοιωτίας την απεικόνιση 1100 στρεμμάτων σε πειραματικό αγρό 7 διαφορετικών καλλιεργητικών ειδών με τη χρήση τριών πολυφασματικών καμερών στην ορατή και υπέρυθρη περιοχή του φάσματος. Συγκεκριμένα, υπολογίστηκαν και εξήχθησαν με επιτυχία ορθοφωτοχάρτες ευρωστίας των καλλιεργειών (ΝDVI), χλωροφύλλης (CI), θερμοκρασίας και άλλοι δείκτες βλάστησης και έγιναν αναλύσεις σχετικά με την εκτίμηση της κατάστασης του αγρού, την ανίχνευση ζιζανίων και άλλων προσβολών, την υδατική καταπόνηση, την γονιμότητα του εδάφους, τον όγκο των φυτών, την εκτίμηση απόδοσης της παραγωγής κ.α.
Όλα τα δεδομένα των εναέριων μετρήσεων συσχετίστηκαν με αντίστοιχα δορυφορικά δεδομένα, που επεξεργάστηκε και παρείχε η εταιρία Inforest, καθώς και με επίγειους υπέρυθρους αισθητήρες, επαληθεύοντας την αξιοπιστία των αισθητήρων του μικρού αεροσκάφους. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε και η μερική υπεροχή των drones επί των δορυφόρων, αφού η χρήση τους είναι οικονομικότερη, ακριβέστερη, αμεσότερη και προσφέρει εικόνες και χάρτες καλύτερης ανάλυσης. 
Ίσως πλησιάζει ο καιρός που η Γεωργία Ακριβείας από ένας νέος καινοτόμος τρόπος καλλιέργειας θα θεωρείται ο αυτονόητος και μοναδικός τρόπος καλλιέργειας που θα είναι σε μικρό ή μεγάλο βαθμό στη διάθεση όλων των αγροτών”, αναφέρει ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας της Ἐν Ἀγροῖς Αντώνης Καββαδίας, αφού “Στόχος της εταιρίας μας είναι η βέλτιστη χρήση των νέων τεχνολογιών στο μικρότερο δυνατό κόστος με σκοπό την παροχή οικονομικά προσιτών και ταχύτατων υπηρεσιών σε όλη τη χώρα”.

 

Τεχνολογία Τελευταίες ειδήσεις

Σχολιάστε