Σάββατο, 24 Φεβ.
19oC Αθήνα

Ομόφυλα ζευγάρια: «Όχι» και από το Πατριαρχείο για γάμο και τεκνοθεσία

Ομόφυλα ζευγάρια: «Όχι» και από το Πατριαρχείο για γάμο και τεκνοθεσία

Μετά την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέφρασε την αντίθεσή της στο γάμο ομόφυλων ζευγαριών.

Στην ανακοίνωσή του το Οικομενικό Πατριαρχείο αναφέρει πως αναγνωρίζει μόνο τον θρησκευτικό γάμο ετερόφυλων και όχι ομόφυλων ζευγαριών.

Δείτε την ανακοίνωση

«Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, συνελθοῦσα ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς, σήμερον, Τετάρτην, 24ην Ἰανουαρίου 2024, ὑπενθυμίζει εἰς τό εὐσεβές ποίμνιον τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐπί τῇ συζητήσει περί θεσμοθετήσεως γάμου μεταξύ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου καί περί τεκνοθεσίας ἐν Ἑλλάδι, τήν δεσμευτικήν Ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη, Ἰούνιος 2016), ὅτι «ἡ Ἐκκλησία δέν ἀποδέχεται διά τά μέλη αὐτῆς σύμφωνα συμβιώσεως τοῦ αὐτοῦ ἤ ἑτέρου φύλου καί πᾶσαν ἄλλην μορφήν συμβιώσεως, διαφόρου τοῦ γάμου» ὡς «τῆς ἐν Χριστῷ ἑνώσεως ἀνδρός καί γυναικός», ἡ ὁποία «συνιστᾷ μίαν μικράν ἐκκλησίαν ἤ μίαν εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας» (κείμενον «Τό μυστήριον τοῦ γάμου καί τά κωλύματα αὐτοῦ», Ι.10 καί 4).

Σημειοῦται συγχρόνως, ὅτι τά συνάπτοντα τοιαύτας μορφάς συμβιώσεως μέλη τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά ἀντιμετωπίζωνται μετά ποιμαντικῆς εὐθύνης καί ἐν Χριστῷ ἀγάπης».

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις