Παρασκευή, 23 Φεβ.
17oC Αθήνα

«Πράσινο» από Κομισιόν για αύξηση του προϋπολογισμού για στήριξη πληττόμενων ελληνικών επιχειρήσεων

Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το «πράσινο φως» εγκρίνοντας την τροποποίηση που έκανε η Ελλάδα σχετικά με το καθεστώς εγγυήσεων που έχει σκοπό την στήριξη εταιρειών που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού.

Με την συγκεκριμένη τροποποίηση επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του μέτρου στην Ελλάδα και αυξάνεται ο προϋπολογισμός του σε 2,25 δισ. ευρώ.

«Το παρόν τροποποιημένο ελληνικό καθεστώς θα συγχρηματοδοτηθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ ώστε ο συνολικός προϋπολογισμός του να ανέλθει σε 2,25 δισ. ευρώ», δήλωσε η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Μαργκρέιτε Βέστεϊγερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού.

«Θα βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας, να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες κεφαλαίων κίνησης και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά μέτρα στήριξης μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ», πρόσθεσε

Το νεοσύστατο «Ταμείο Εγγυοδοσίας» για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) θα είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του μέτρου. Το μέτρο θα συγχρηματοδοτηθεί από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν τον τρόπο χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων, σύμφωνα με τους κανόνες τους.

Το υφιστάμενο καθεστώς τροποποιείται ως εξής:

· Στο καθεστώς θα έχουν πλέον πρόσβαση οι αυτοαπασχολούμενοι και οι επιχειρήσεις του τομέα της υδατοκαλλιέργειας και της γεωργίας.

· Εκτός από την έκδοση μερικών εγγυήσεων για επιλέξιμα δάνεια για κεφάλαια κίνησης που προέβλεπε το αρχικό μέτρο, πλέον το καθεστώς θα προσφέρει και τη δυνατότητα επιδότησης των προμηθειών εγγύησης για τα δάνεια. Η επιδότηση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID-19.

· Ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 250 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της επιδότησης των εγγυήσεων, με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου να ανέλθει σε 2,25 δισ. ευρώ.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο.

Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ

Κόσμος Τελευταίες ειδήσεις