Τρίτη, 18 Ιουν.
32oC Αθήνα

Τι ποσό μερίσματος εγκρίθηκε για τις Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς

Τι ποσό μερίσματος εγκρίθηκε για τις Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς

Διανομή μερίσματος εγκρίθηκε χθες (5.6.2024) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για τις Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των τραπεζών.

Συγκεκριμένα, οι συστημικές τράπεζες κατάφεραν να μοιράσουν μέρισμα στους μετόχους τους για πρώτη φορά από την έναρξη της οικονομικής κρίσης λόγω πολυετής απαγόρευσης.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα καταβάλει μέρισμα σε μετρητά ποσού 79 εκατ. ευρώ στους μετόχους της Πειραιώς, σε συνέχεια σχετικής αίτησης που υπέβαλε στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό τον Απρίλιο του 2024. Η διανομή προς τους μετόχους της Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2024.

Η Alpha Bank θα καταβάλει μέρισμα ύψους 122 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2023, ποσό το οποίο ισοδυναμεί με διανομή μερίσματος του 20% των κερδών του 2023 και υπόκειται στη σχετική έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (η «ΕΓΣ»), συμπεριλαμβανομένου του σκέλους της επαναγοράς μετοχών.

Η Eurobank θα καταβάλει μέρισμα σε μετρητά ύψους 342 εκατ. ευρώ, ή 0,0933 ευρώ ανά μετοχή, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής 30% επί των Καθαρών Κερδών του έτους 2023.

Η Εθνική Τράπεζα θα καταβάλει μέρισμα σε μετρητά ύψους 332 εκατ. ευρώ, ή 0,36 ευρώ ανά μετοχή, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό («payout ratio») ύψους 30% επί των καθαρών κερδών του 2023.

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις