Τετάρτη, 17 Απρ.
19oC Αθήνα

Φορολογικό νομοσχέδιο: Μόνο το 1/3 της αξίας των υλικών θα προσμετράται στην έκπτωση φόρου για επισκευές ακινήτων

Φορολογικό νομοσχέδιο: Μόνο το 1/3 της αξίας των υλικών θα προσμετράται στην έκπτωση φόρου για επισκευές ακινήτων

Με αλλαγές σε σχέση με την αρχική, κατατίθεται σήμερα στην Βουλή, στο φορολογικό νομοσχέδιο η ρύθμιση που αφορά την έκπτωση φόρου για επισκευές ακινήτων με αποδείξεις.

Η βασική αλλαγή στο φορολογικό νομοσχέδιο για το συγκεκριμένο θέμα στα ακίνητα, έγκειται στο γεγονός ότι θα υπάρχει κόφτης στις δαπάνες των υλικών, ενώ αντίθετα διατηρείται το ανώτατο ύψος της έκπτωσης φόρου, όπως επίσης και η χρονική διάρκεια της … εξόφλησης.

Το μέτρο με βάση το οποίο θα εφαρμόζεται η έκπτωση φόρου θα ξεκινήσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024 και ωφελημένοι θα είναι οι φορολογούμενοι οι οποίοι ανακαινίζουν ή επισκευάζουν τα ακίνητά τους.

Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, η εν λόγω διάταξη θα προβλέπει ότι η έκπτωση φόρου δύναται να φτάνει τις 16.000 ευρώ σε βάθος 5ετίας. Η βασική αλλαγή θα είναι ότι στη συνολική δαπάνη για την ανακαίνιση ή επισκευή του ακινήτου, το κόστος των εργατικών θα μετρά στο 100% και το κόστος των υλικών που θα αναγνωρίζει η Εφορία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της δαπάνης.

Τι σημαίνει αυτό; Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί μία δαπάνη ανακαίνισης κατοικίας με το συνολικό ύψος να φτάνει τα 5.000 ευρώ η αξία των υλικών δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 1.667 ευρώ. Εάν στη δαπάνη των 5.000 ευρώ, οι εργασίες κοστίζουν 3.500 ευρώ και τα υλικά 1.500 ευρώ, ο φορολογούμενος θα κερδίσει έκπτωση φόρου εισοδήματος 1.000 ευρώ κάθε χρόνο για πέντε χρόνια.

Σημειώνεται ότι με την αρχική διάταξη η έκπτωση από το φόρο εισοδήματος αφορούσε την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Μετά τη διαπίστωση ότι το μέτρο έχει υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αποφασίστηκε να ψαλιδιστεί η έκπτωση με αρμόδια στελέχη να σημειώνουν ότι το κίνητρο είναι πιο γενναιόδωρο σε σχέση με αυτό που εφαρμόζεται σήμερα.

Να σημειωθεί ότι η έκπτωση φόρου ισχύει για κτίρια τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων ή άλλα προγράμματα ή δράσεις επιχορήγησης

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ισχύσει η έκπτωση είναι:

Η απόδειξη πραγματοποίησης των δαπανών αυτών με νόμιμα παραστατικά (Τιμολόγιο ή στοιχείο λιανικής πώλησης για την παροχή υπηρεσιών), στα οποία θα αναφέρεται διακριτά το είδος και η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας, τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) του προσώπου καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου (ΑΤΑΚ), εκτός αν πρόκειται για κοινόχρηστα, για τα οποία αρκεί μόνο η διεύθυνση του ακινήτου,

Η εξόφληση των δαπανών, ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, να έχει πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (κάρτες, POS, e-banking, ηλεκτρονικό πορτοφόλι κ.ά.).

Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στο κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι επιλέξιμες δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί του ακινήτου, με την προϋπόθεση να το χρησιμοποιούν είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Στις παραπάνω περιπτώσεις δικαιούχος της μείωσης είναι μόνο το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.

Σε περίπτωση που οι δαπάνες αφορούν κοινόχρηστους χώρους κτιρίου, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας / συγκροτήματος ιδιοκτησιών εξοφλεί ηλεκτρονικά τις δαπάνες και αυτές λαμβάνονται υπόψη για τους δικαιούχους ανάλογα με τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας τους, με βάση σχετική βεβαίωση που θα χορηγείται από τον διαχειριστή και στην οποία θα καταχωρίζεται ο ΑΤΑΚ του ακινήτου το οποίο βρίσκεται εντός του κτιρίου για το οποίο πραγματοποιείται η σχετική δαπάνη.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία Τελευταίες ειδήσεις