Κυριακή, 21 Ιουλ.
32oC Αθήνα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Τελευταία ευκαιρία για τις δηλώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων

Βραχυχρόνια μίσθωση: Τελευταία ευκαιρία για τις δηλώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων

Έως σήμερα, 20 Ιουνίου, έχουν περιθώριο οι ιδιοκτήτες ακινήτων που διαθέτουν για υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης για να υποβάλουν τις δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής που αφορούν στις μισθώσεις του αμέσως προηγούμενου διαστήματος.

O νόμος ορίζει πως οι δηλώσεις Βραχυχρόνιας Μίσθωσης πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.

Άλλωστε, ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τα οριζόμενα γύρω από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, είναι φέτος ανάμεσα στις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ η οποία έχει ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε 120.000 ΑΦΜ προκειμένου να αντιμετωπίσει φαινόμενα φοροδιαφυγής.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορολογουμένων αλλά και όταν διαπιστώνονται παραβάσεις, προβλέπεται η αποστολή των σημαντικών υποθέσεων στις αντίστοιχες ελεγκτικές υπηρεσίες και τέλος η διενέργεια ελέγχου και επιβολή προστίμου στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους.

Σε ό,τι αφορά τις μηνιαίες δηλώσεις των παρόχων υπηρεσιών βραχυχρόνιας μίσθωσης, ο εκμισθωτής θα πρέπει:

  • Να εισέλθει με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», που τηρείται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ ώστε να καταχωρήσει/εγγράψει το ακίνητο και να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.).
  • Να αναρτά τον Α.Μ.Α. στις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας του διαμοιρασμού, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.
  • Να υποβάλλει τη «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι την 20η του μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.
  • Να καταχωρεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στοιχεία (συνδικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά, κ.λπ.), τα οποία είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος ανά δικαιούχο εισοδήματος.
  • Να προβαίνει σε δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του ποσού που αναλογεί σε αγνώστους δικαιούχους εισοδήματος, τους οποίους ο «Διαχειριστής», δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει κατά την εγγραφή του «Ακινήτου» στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Χρηστικά Τελευταίες ειδήσεις