12.12.2017 | 23:24

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ δράση για την πιστοποίηση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση

Ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιώργος Ιωαννίδης υπέγραψε...