Όλες οι ειδήσεις αι οι εξελίξεις για την επίθεση στη Γαλλία.