12.01.2018 | 10:25

Εδώ είναι ο παράδεισος!

Το νησί Ισιγκάκι στην Ιαπωνία ανακηρύχθηκε πιο δημοφιλής αναδυόμενος ταξιδιωτικός προορισμός για το 2018.