02.12.2019 | 13:44

25 χρόνια βραβεία Κούρος

Επιχειρηματίες που προάγουν την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την υπευθυνότητα, δημιουργώντας με τις εταιρείες τους τη «ραχοκοκαλιά» της οικονομίας,...