Μέχρι τέλος Νοεμβρίου 200 ΚΤΕΛ γίνονται λεωφορεία – Τι θα ισχύσει με τα εισιτήρια

Εν μέσω lockdown θα «βγουν» στους δρόμους της Αττικής τα 200 ΚΤΕΛ που επιστρατεύονται για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Τα 200 λεωφορεία ΚΤΕΛ θα αναλάβουν… δράση σε 60 περιφερειακές αστικές γραμμές ευθύνης του ΟΑΣΑ έως το τέλος Νοεμβρίου.

Η συνεργασία του ΟΑΣΑ με τα ΚΤΕΛ Αττικής είναι για δυο χρόνια, σύμφωνα με τη σύμβαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια». Οι τιμές των εισιτηρίων στις λεωφορειακές γραμμές που θα εξυπηρετούνται από τα ΚΤΕΛ να είναι ίδιες με τις ισχύουσες στο υπόλοιπο συγκοινωνιακό δίκτυο του ΟΑΣΑ.

Click4more Απαγόρευση κυκλοφορίας: Τι θα ισχύει τελικά 21:00 με 05:00

Οι εισπράξεις από τα κόμιστρα του συγκεκριμένου συγκοινωνιακού έργου αποτελούν έσοδα του ΟΑΣΑ. Βάσει της σύμβασης καθορίζεται ότι τα ΚΤΕΛ για τα επόμενα δύο χρόνια θα αναλάβουν να καλύψουν περίπου 17,11 εκατομμύρια οχηματοχιλιόμετρα τον χρόνο, με δυνατότητα απόκλισης 2%.

Για την εφαρμογή της σύμβασης η ΚΤΕΛ Αττικής ΑΕ και οι υπομισθώτριες ΚΤΕΛ ΑΕ Κορινθίας, Εύβοιας και Θηβών παρέχουν 200 αστικού τύπου λεωφορεία εκ των οποίων τα 164 είναι κανονικά (12 μέτρων), 30 αρθρωτά (18 μέτρων) και 6 μικρολεωφορεία (8 μέτρων).Τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ δρομολογούνται σε περιφερειακές γραμμές (Βόρειας, Νότιας, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής) προκειμένου να ενισχυθούν τα δρομολόγια στο κέντρο της Αθήνας.

Την ευθύνη για τον σχεδιασμό των γραμμών, των δρομολογίων και των συχνοτήτων αυτών την έχει αποκλειστικά ο ΟΑΣΑ. Ωστόσο η ΚΤΕΛ Αττικής έχει το δικαίωμα προτάσεων για την αλλαγή, συγχώνευση ή και κατάργηση δρομολογίων, που κρίνει ότι συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Σύμφωνα με τη σύμβαση τα ΚΤΕΛ υποχρεούνται να εγκαταστήσουν λογισμικό και εξοπλισμό του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα λεωφορεία που θα δρομολογήσουν καθώς και σύστημα τηλεματικής που θα είναι συμβατά με τα αντίστοιχα της εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ).

Click4more Θωμαΐδης για λύματα: Το lockdown δεν θα τελειώσει σε 15 ημέρες – 80.000 ενεργά κρούσματα την Τετάρτη

Προβλέπεται Ανεξάρτητος Ελεγκτής σε συνεργασία με τον ΟΑΣA, ο οποίος θα πραγματοποιεί τη εποπτεία και την πιστοποίηση του συγκοινωνιακού έργου, που θα εκτελείται από τα ΚΤΕΛ. Στόχος είναι η καλύτερη εκτέλεση των δρομολογίων που αναλαμβάνουν τα ΚΤΕΛ και αποτελούσαν έργο της ΟΣΥ. Για το λόγο αυτό ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής, η δαπάνη του οποίου θα αφορά τα ΚΤΕΛ, θα ελέγχει και το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών.

Όπως αναφέρεται στην σύμβαση μεταξύ ΟΑΣΑ – ΚΤΕΛ οι αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Ελεγκτή περιλαμβάνουν την σύνταξη μηνιαίων αναφορών με:

1. την καταγραφή του παραγόμενου μεταφορικού έργου

* πλήθος εκτελεσμένων δρομολογίων κάθε λεωφορειακής γραμμής δια των τροποποιήσεων αυτής/ημέρα,

* εκτελεσμένα οχηματοχιλιόμετρα/ημέρα, τυχόν αποκλίσεις,

* «κενά» οχηματοχιλιόμετρα, και

2. των σχετικών εσόδων από τα εισιτήρια ανά κατηγορία.

Η αμοιβή του ορίζεται σε 0,006Euro ανά εκτελεσμένο οχηματοχιλιόμετρο, για την παρακολούθηση του εκτελούμενου συγκοινωνιακού έργου.

Στην σύμβαση προβλέπεται κίνητρο για την διασφάλιση της καταβολής κομίστρου από το επιβατικό κοινό, καθώς και για την αποφυγή του ηθικού κινδύνου της λεγόμενης «εισιτηριοδιαφυγής».

ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ  θεωρούν ως εύλογο και δίκαιο μέτρο – πρόβλεψη την ανταμοιβή της ΚΤΕΛ Αττικής Α.Ε. κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί των εισπράξεων από την πώληση εισιτηρίων,

* είτε απ’ τους οδηγούς εντός των λεωφορείων των ΚΤΕΛ Α.Ε.,

* είτε άλλο προσωπικό των ΚΤΕΛ Α.Ε. (εκδότες εισιτηρίων, κλπ).

Η πώληση των εισιτηρίων του Ο.Α.Σ.Α. θα πραγματοποιείται σύμφωνα με ειδική διαδικασία που καθορίζεται από τον ΟΑΣΑ

Η αποζημίωση ανά χλμ.

Η συνολική αποζημίωση της ΚΤΕΛ Αττικής Α.Ε. και των υπεκμισθωτριών ΚΤΕΛ Α.Ε. αφορά στην κάλυψη,

Α) των μεταβλητών δαπανών και

Β) των σταθερών δαπανών της μισθοδοσίας του προσωπικού, των λοιπών σταθερών δαπανών και της εύλογης αμοιβής, ορίζεται σε 1,41 ευρώ ανά οχηματοχιλιόμετρο.

Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ, με τον οποίο δεν επιβαρύνεται η ΚΤΕΛ Αττικής Α.Ε. και οι άλλες ΚΤΕΛ Α.Ε, ανέρχεται σε 24.131.018,22 ευρώ ετησίως (17.114.197,32 οχηματοχιλιόμετρα Χ 1,41), πλέον του κινήτρου αντιμετώπισης της εισιτηριοδιαφυγής.

Τα οφέλη της συμφωνίας ΟΑΣΑ – ΚΤΕΛ

Σε ό, τι αφορά τα οφέλη της συμφωνίας ΟΑΣΑ – ΚΤΕΛ η συνολική εξοικονόμηση πόρων από την ανάθεση των περιφερειακών – προαστιακών γραμμών στην ΚΤΕΛ Ν. Αττικής κατά τη χειμερινή περίοδο είναι 160 οχήματα και 327 βάρδιες οδηγών την τυπική καθημερινή ημέρα.

Οι πόροι αυτοί θα αξιοποιηθούν από την ΟΣΥ προκειμένου να βελτιωθούν σημαντικά οι χρονοαποστάσεις στις γραμμές λεωφορείων και τρόλει, που αφορούν τον στενό αστικό ιστό της Αθήνας, και οι οποίες εκτελούνται από την ΟΣΥ υπό την εποπτεία του Ο.Α.Σ.Α.

Τα αναμενόμενα οφέλη από την ανάθεση του συγκοινωνιακού έργου στην ΚΤΕΛ Ν.Αττικής είναι:

* Βελτίωση επιπέδου συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης από την ένταξη της ΚΤΕΛ Ν.Αττικής στο σύστημα του ΟΑΣΑ

 Η λειτουργία των 60 περιφερειακών-προαστιακών γραμμών από την ΚΤΕΛ Ν.Αττικής θα συμβάλει στη βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης, δεδομένου ότι θα επιτυγχάνεται το 100% της εκτέλεσης των δρομολογίων με βελτιωμένη χρονοπόσταση.

Η εξοικονόμηση των πόρων από την ανάθεση των περιφερειακών-προαστιακών γραμμών στην Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Αττικής κατά τη χειμερινή περίοδο είναι 160 οχήματα και 327 βάρδιες οδηγών την τυπική καθημερινή ημέρα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την τυπική καθημερινή ημέρα 106 θερμικά λεωφορεία υπολείπονται του προγραμματισμένου αριθμού οχημάτων, λόγω μη διαθεσιμότητας οδηγών και οχημάτων, τα 160 οχήματα που εξοικονομούνται θα καλύψουν:

 -αφενός την ανάγκη εξόδου 100% των προγραμματισμένων οχημάτων και

– αφετέρου τα υπόλοιπα 160- 106=54 οχήματα είναι δυνατό να δρομολογηθούν στις υπόλοιπες γραμμές του δικτύου της ΟΣΥ, ενισχύοντας σημαντικά το επίπεδο συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελλάδα Τελευταίες ειδήσεις

Χριστούγεννα… με λίγους! Πώς και πότε θα γίνονται οι έλεγχοι της αστυνομίας σε σπίτια

Χριστούγεννα… με λίγους! Πώς και πότε θα γίνονται οι έλεγχοι της αστυνομίας σε σπίτια

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για τα Χριστούγεννα και τα δεδομένα της πανδημίας συνεχώς αλλάζουν. Η χαλάρωση του lockdown που... πάει προς 14 Δεκεμβρίου ή και αργότερα, οι εισηγήσεις των ειδικών και το θλιβερό ρεκόρ των 121 νεκρών σε μόλις 24 ώρες.
Θρίλερ με Έλληνες ναυτικούς που κρατούνται όμηροι από πειρατές στη Νιγηρία

Θρίλερ με Έλληνες ναυτικούς που κρατούνται όμηροι από πειρατές στη Νιγηρία

Στα χέρια των πειρατών είναι ο πλοίαρχος και δύο ναύτες, όλοι Έλληνες, του υπό σημαία Togo πλοίου (εφοδιαστικό – δεξαμενόπλοιο) ελληνικών συμφερόντων. Η πειρατεία έγινε ... Διαβάστε περισσότερα
Χείμαρρος ο καθηγητής Σύψας! “Άρση του lockdown στις 21 Δεκεμβρίου” –  Χαλάρωση και αν… στις αρχές του καλοκαιριού

Χείμαρρος ο καθηγητής Σύψας! “Άρση του lockdown στις 21 Δεκεμβρίου” – Χαλάρωση και αν… στις αρχές του καλοκαιριού

Από Άνοιξη και... βλέπουμε! Αποκαρδιωτικός για όσους ελπίζουν σε άρση του lockdown τις επόμενες ημέρες είναι ο καθηγητής Σύψας. Τι είπε για το άνοιγμα των σχολείων και πότε "βλέπει" επιστροφή στην κανονικότητα.
Απίστευτο σκηνικό: Οδηγός πήγε να φύγει από μπλόκο την στιγμή που της έγραφαν πρόστιμο για SMS (vid)

Απίστευτο σκηνικό: Οδηγός πήγε να φύγει από μπλόκο την στιγμή που της έγραφαν πρόστιμο για SMS (vid)

Ιστορίες καθημερινής τρέλας φαίνεται πως αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί που κάνουν τους ελέγχους για την τήρηση των μέτρων κατά του κορονοϊού. Χαρακτηριστικό των όσων αντιμετωπίζουν με ... Διαβάστε περισσότερα
Κορονοϊός: «Βόμβα» από τους εστιάτορες! Ζητούν να μην ανοίξουν καθόλου τα Χριστούγεννα

Κορονοϊός: «Βόμβα» από τους εστιάτορες! Ζητούν να μην ανοίξουν καθόλου τα Χριστούγεννα

Καλύτερα κλειστά παρά... σχέδιο ακορντεόν. Αυτό διαμηνύουν οι εστιάτορες στην κυβέρνηση και όλα δείχνουν πως το ενδεχόμενο να μην ανοίξει καν η εστίαση τα Χριστούγεννα συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες πια! Θλιβερό ρεκόρ σήμερα με 121 νεκρούς, 606 διασωληνωμένους και 1.737 κρούσματα.
Με «μετακίνηση 6» οι Αθηναίοι απόλαυσαν τον καλό καιρό πριν χαλάσει (pics)

Με «μετακίνηση 6» οι Αθηναίοι απόλαυσαν τον καλό καιρό πριν χαλάσει (pics)

Τις τελευταίες ηλιόλουστες στιγμές του Νοεμβρίου φαίνεται πως θέλησαν να απολαύσουν αρκετοί Αθηναίοι σήμερα, μιας και ο καιρός – σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης ... Διαβάστε περισσότερα
Δήμος Αθηναίων: Καθάρισε από γκράφιτι δημόσιους χώρους – Η ανάρτηση Μπακογιάννη (pics, video)

Δήμος Αθηναίων: Καθάρισε από γκράφιτι δημόσιους χώρους – Η ανάρτηση Μπακογιάννη (pics, video)

Οι επιχειρήσεις αντιγκράφιτι του Δήμου Αθηναίων όχι μόνο στο κέντρο αλλά και τις γειτονιές της πόλης, συνεχίζονται σε τακτική βάση. Πρόσφατα καθαρίστηκαν από γκράφιτι δημόσιοι ... Διαβάστε περισσότερα