Τρίτη, 16 Ιουλ.
34oC Αθήνα

Quest: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή

Quest: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή

Την διανομή μερίσματος για το 2023 στο μικτό ποσό των 0,1031 ευρώ ανά μετοχή (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής) ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Quest, σύμφωνα με σημερινή (13.6.2024) ανακοίνωση της εταιρείας.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση της εταιρείας ενέκρινε τη διανομή υπολοίπου κερδών εις νέον χρήσης 2020, συνολικού ποσού 7.337.741,58 ευρώ, και μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέων χρήσης 2021, συνολικού ποσού 5.054.018,40 ευρώ, ήτοι μικτού ποσού ανά μετοχή (για 2020 και 2021) 0,1169 ευρώ και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής, ήτοι, βάσει των ανωτέρω, το συνολικό ανά μετοχή μικτό ποσό προς διανομή (μέρισμα 2023 και υπόλοιπο κερδών εις νέον 2020 και 2021) ανέρχεται σε είκοσι δύο λεπτά του ευρώ (0,22 ευρώ) και μετά την παρακράτηση φόρου 5% σε καθαρό ποσό 0,2090 ευρώ).

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της αποφάσεως.

Επιχειρήσεις Τελευταίες ειδήσεις