weather-icon °C AΘΗΝΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Πυρά κατά της υπηρεσίας μετανάστευσης για καθυστερήσεις στη νομιμοποίηση αλλοδαπών

ΣΥΡΙΖΑ: Πυρά κατά της υπηρεσίας μετανάστευσης για καθυστερήσεις στη νομιμοποίηση αλλοδαπών
φωτογραφία: αρχείο Eurokinissi

Όπως σημειώνουν, εξαιτίας της εγκυκλίου αυτής, τους τελευταίους μήνες, η συναλλαγή κάθε αλλοδαπού αναστέλλεται αυτόματα μέχρι να υπάρξει διασταύρωση της γνησιότητας των εγγράφων παραμονής που αυτός προσκομίζει.

Η διασταύρωση αυτή όμως – η οποία προϋποθέτει απάντηση από την υπηρεσία μετανάστευσης – δεν γίνεται αυτόματα ή έστω σε εύλογο χρόνο επί τη βάσει διασυνδεδεμένων συστημάτων, αλλά μπορεί να διαρκέσει από αρκετές μέρες έως εβδομάδες.

Με τον τρόπο αυτό, ακόμα και απλές ενέργειες, όπως πχ. απόκτηση κλειδαρίθμου, φορολογική ενημερότητα κλπ. καθίστανται χρονοβόρες διαδικασίες για τους αλλοδαπούς πολίτες, ενώ για τους Έλληνες διεκπεραιώνονται κανονικά, καθώς η διασταύρωση σε ημεδαπές υποθέσεις γίνεται αυτόματα.

“Η πρακτική αυτή της μεγάλης χρονικής καθυστέρησης επαλήθευσης δημοσίων εγγράφων, συνιστά σοβαρή διάκριση εις βάρος συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας και παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, αντίκειται δηλαδή στο άρθρο 3 παρ. 2 του νόμου 4443/2016 που προβλέπει μεταξύ άλλων την πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στη διάθεση και στην παροχή υπηρεσιών, κάτι το οποίο δεν φαίνεται ότι έλαβε υπόψη της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων”, σημειώνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι βουλευτές χαρακτηρίζουν εύλογη την αξίωση της διοίκησης για τον έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων που προσκομίζονται, σημειώνουν όμως ότι αυτή οφείλει να υλοποιείται με τρόπο που να μη δημιουργεί διακρίσεις συνολικά σε βάρος ενός συγκεκριμένου πληθυσμού αποκλειστικά λόγω της εθνοτικής του καταγωγής.

Οι υπουργοί Οικονομικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής καλούνται να ενημερώσουν τη Βουλή αν θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η διασταύρωση των εγγράφων αλλοδαπών υπηκόων που απευθύνονται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της χώρας να γίνεται αυτόματα, όπως συμβαίνει με τους ημεδαπούς πολίτες ή έστω σε ελάχιστο χρόνο και αν θα προβούν σε επανεξέταση της εγκυκλίου 1140 /23-07-2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ώστε τα οριζόμενα σε αυτή να ευθυγραμμίζονται με τον Ν.4443/2016 περί ίσης μεταχείρισης.

Στην ερώτησή τους οι 26 βουλευτές επισημαίνουν ότι τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από μία ελληνική δημόσια αρχή φέρουν τα προβλεπόμενα από το νόμο χαρακτηριστικά ασφαλείας, επί των οποίων είναι δυνατόν να γίνεται έλεγχος από τους υπαλλήλους των ΔΟΥ, και μόνο εφόσον προκύπτουν υποψίες μορφολογικής αλλοίωσης να υπάρχει επικοινωνία με την υπηρεσία Ασύλου.

Επισημαίνουν εξάλλου ότι τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από μία ελληνική δημόσια αρχή και φέρουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο χαρακτηριστικά ασφαλείας, δεν είναι δυνατόν να αποστέλλονται προς επαλήθευση, σε μόνιμη βάση, από άλλη ελληνική δημόσια αρχή και ότι δεν είναι δυνατόν νόμιμα διαμένοντες αλλοδαποί να βλέπουν τις φορολογικές τους υποθέσεις να καθυστερούν εξαιτίας – και μόνο – της ιθαγένειάς τους.

Στην ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ παρατίθεται και το περιεχόμενο της εγκυκλίου:

“Καθώς παρατηρήθηκε προσκόμιση πλαστών ή παραποιημένων στοιχείων που αφορούν στη νόμιμη παραμονή στη χώρα αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, κάθε συναλλαγή αλλοδαπού υπηκόου 3ης χώρας θα ολοκληρώνεται μόνο κατόπιν ελέγχου της εγκυρότητας των προσκομιζόμενων στοιχείων που αποδεικνύουν τη νόμιμη διαμονή τους.

Για τον σκοπό αυτό, ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. θα αποστέλλει σχετικό έγγραφο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο fax της αρμόδιας εκδούσας αρχής που αναφέρεται στο υποβαλλόμενο δικαιολογητικό ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, προκειμένου αυτή να αποφανθεί για την εγκυρότητά του. Μετά την επιβεβαίωσή της θα προβαίνει στην ολοκλήρωση της συναλλαγής”.

#TAGS MM