Απαγορευτικό απόπλου. Ειδήσεις και νέα για απαγορευτικό απόπλου.