05.09.2018 | 10:55

Μια Bugatti Chiron από 3.599 LEGO

Είναι μια Bugatti Chiron που λειτουργεί πλήρως. Αλλά μόνον ο σκελετός της είναι από μέταλλο. Σχεδόν όλα τα υπόλοιπα...