08.03.2018 | 12:21

Με στολή… γυναίκας!

Εργάζονται, προσφέρουν, στηρίζουν... όλες, όμως οι συγκεκριμένες έχουν πάρει και όρκο.