Πρόεδρος Δημοκρατίας: Ειδήσεις και νέα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.