Τετάρτη, 17 Απρ.
20oC Αθήνα
Nikos’ Blog

Nikos' Blog

Όλες οι προβλέψεις του έπεσαν έξω

Είναι ώρα ο πρωθυπουργός να ζητήσει βοήθεια και να δημιουργήσει μηχανισμούς που θα στηρίξουν όσους δεν θα έχουν ούτε τα προς το ζην.

Είναι σα θάνατος

Είναι τέτοιο το σοκ από το άκουσμα των μέτρων που θα μας επιβληθούν για να πάρουμε τα 120 δισ της βοήθειας που μοιάζει με ξαφνικό θάνατο.

Τώρα αλλάζουν όλα

Η αναπόφευκτη όπως φαίνεται πια προσφυγή της χώρας στο ΔΝΤ θα αλλάξουν τα πάντα στη ζωή μας.

Γιώργο χάσαμε;

Η σημερινή απόφαση της Ε.Ε. και του ΔΝΤ να συγκεκριμενοποιήσουν το πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα συνιστά μια μεγάλη ήττα.