Ειδήσεις για πλημμύρες από την Ελλάδα καιο τον κόσμο.