Οδηγούν τις τράπεζες σε περιπέτειες!

Οδηγούν τις τράπεζες σε περιπέτειες!

Τα νέα μέτρα του υπουργείου οικονομικών-που αποτελούν πιο άγρια συνέχεια των παλαιότερων- για ακόμη πιο άμεση κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών του δημοσίου, ίσως αποτελέσουν το πιο καίριο πλήγμα προς το τραπεζικό σύστημα.