Τετάρτη, 27 Σεπτ.
25oC Αθήνα
Nikos’ Blog

Nikos' Blog

Είναι δημοκρατία το γιαούρτωμα;

Οι όλο και περισσότερες διαμαρτυρίες πολιτών όπου εμφανίζονται στελέχη της κυβέρνησης τείνουν να καταστούν μείζον πολικό θέμα αλλά και μεγάλη παγίδα.