Τετάρτη, 17 Απρ.
23oC Αθήνα
Nikos’ Blog

Nikos' Blog

Το λογαριασμό στον κ. Σουφλιά

Το κίνημα "δεν πληρώνω" έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις ώστε η κυβέρνηση να ετοιμάζει ασθμαίνουσα νόμο με σκοπό να το ανακόψει.