Αφού κάνουμε ότι μας ζητούν γιατί θυμήθηκαν ξαφνικά ότι δε γλιτώνουμε τη χρεοκοπία;

Αφού κάνουμε ότι μας ζητούν γιατί θυμήθηκαν ξαφνικά ότι δε γλιτώνουμε τη χρεοκοπία;

Είναι 15 ημέρες πια που το κλίμα αισιοδοξίας που είχε διαμορφωθεί για την πορεία της ελληνικής οικονομίας έχει άρδην ανατραπεί.