Σάββατο, 10 Ιουν.
21oC Αθήνα
Nikos’ Blog

Nikos' Blog

Πως αλλάζουν οι καιροί…

Η εκφωνήτρια του Πολυτεχνείου μας ζητεί να δεχθούμε αδιαμαρτύρητα τη συνεχή λιτότητα