Σάββατο, 20 Ιουλ.
32oC Αθήνα
Nikos’ Blog

Nikos' Blog

Πως αλλάζουν οι καιροί…

Η εκφωνήτρια του Πολυτεχνείου μας ζητεί να δεχθούμε αδιαμαρτύρητα τη συνεχή λιτότητα