Τα… καρφιά του ΕΣΡ για ασάφεια και προχειρότητα στο νόμο για τους τηλεοπτικούς σταθμούς

Καθυστερημένα αλλά με σαφείς υπαινιγμούς για προχειρότητα του νόμου που κατέθεσε η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών τοποθετήθηκε επίσημα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση που έληξε πριν από λίγες ημέρες.

Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι πριν από την έκθεση των απόψεών του το ΕΣΡ «καρφώνει» τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Ελευθέριο Κρέτσο ότι είχε δηλώσει εγγράφως ότι δεν κρίνει αναγκαία τη συμμετοχή της Αρχής στη διαβούλευση, ενώ αργότερα η Γραμματεία περίμενε τις απόψεις της. Με αφορμή πάντως την έκθεση των απόψεών του ΕΣΡ για το συγκεκριμένο νόμο στην ανακοίνωση -που υπογράφει η Αντιπρόεδρός της Λίνα Αλεξίου- τονίζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για την επίτευξη του έργου της Αρχής.

Η ανακοίνωση λοιπόν αναφέρει ότι:

«Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που είχε εξαγγελθεί, σας αποστέλλουμε συνοπτικές παρατηρήσεις του ΕΣΡ επί του σχεδίου νόμου για την «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας παρ.4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44/2015) – Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), τροποποίηση διατάξεων Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/2012) και άλλες διατάξεις». Θεωρούμε αναγκαίο να υπενθυμίσουμε ότι περί τα τέλη Ιουλίου 2015 ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κ. Ελευθέριος Κρέτσος είχε δηλώσει σε απάντηση αιτήματός μας ότι δεν κρίνει αναγκαία τη συμμετοχή στη διαβούλευση του ΕΣΡ, μολονότι στο σχέδιο νόμου αναφέρεται ο κομβικός ρόλος της Αρχής στο θέμα των αδειοδοτήσεων. Περί τα τέλη Αυγούστου η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, περιέργως ανακοίνωσε ότι αναμένει τις απόψεις του ΕΣΡ για τις οποίες ένα μήνα πριν δεν ενδιαφερόταν.

Με την ευκαιρία επανερχόμεθα στο πρόβλημα της μη πλήρωσης τριών κενών θέσεων (συμπεριλαμβανομένης αυτής του Προέδρου του ΕΣΡ), γεγονός που καθιστά δυσχερέστατη τη λειτουργία του, καθώς και στις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και ειδικούς επιστήμονες. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι από τις 81 προβλεπόμενες στο Οργανόγραμμα του ΕΣΡ θέσεις, έχουν απομείνει καλυμμένες λιγότερες από τις μισές. Για να επιτελέσει τον σοβαρό ρόλο της η Αρχή κρίνουμε ότι θα πρέπει ν’ αντιμετωπιστούν αρμοδίως τα ανωτέρω προβλήματα (όπως και άλλα τεχνικά) το ταχύτερο δυνατό. Επιφυλασσόμεθα για περαιτέρω διευκρινήσεις στις παρατηρήσεις μας επί του σχεδίου νόμου για την «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας παρ.4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44/2015) – Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), τροποποίηση διατάξεων Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/2012) και άλλες διατάξεις» εφ’ όσον μας ζητηθούν, δεδομένου ότι οι ειδικοί επιστήμονες του ΕΣΡ έχουν προβεί σε αναλυτική έκθεση επεξεργασίας του σχεδίου νόμου».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης αναφέρονται οι συνοπτικές παρατηρήσεις του ΕΣΡ για το σχεδίου νόμου “Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας παρ.4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44/2015) – Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), τροποποίηση διατάξεων Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/2012) και άλλες διατάξεις”, οι οποίες είναι:

«Θεωρούμε ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την κατεπείγουσα επεξεργασία των σχετικών ζητημάτων από την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 20.9.2015. Το ΕΣΡ, ως η αρμόδια ρυθμιστική αρχή περιορίζεται στην παρούσα φάση να γνωστοποιήσει ορισμένες γενικές παρατηρήσεις και επιφυλάσσεται στην αναλυτική παρουσίαση των θέσεών του σε μεταγενέστερο στάδιο. 1. Το σχέδιο νόμου φαίνεται ότι έχει συνταχθεί χωρίς να έχει προηγηθεί σοβαρή μελέτη των θεμάτων που ανακύπτουν από τη λειτουργία της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης αλλά και ευρύτερα της παροχής οπτικοακουστικών υπηρεσιών από άλλα δίκτυα (π. χ. διαδίκτυο, πάροχοι δορυφορικών ή ευρυζωνικών υπηρεσιών). Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ολοκληρώσει την ψηφιακή μετάβαση, ζητήματα όπως ο αριθμός των διαθέσιμων αδειών, το είδος αυτών (π.χ. κανάλια υψηλής και συμβατικής ευκρίνειας, συνδρομητικά ή μη) και η οικονομική βιωσιμότητα των κάθε κατηγορίας σταθμών προϋποθέτουν μελέτη που διεξάγεται συνήθως από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους. Αντί αυτών, το σχέδιο νόμου ακολουθεί την πεπατημένη των προηγούμενων ανεφάρμοστων νόμων όπου όλα ανατίθενται στους αρμόδιους υπουργούς, ενώ το ΕΣΡ περιορίζεται σε μια απλή γνωμοδοτική αρμοδιότητα. 2. Η επιλογή με το σχέδιο νόμου του συστήματος του πλειοδοτικού διαγωνισμού δημιουργεί καταρχήν τις προϋποθέσεις για την ανέλιξη μιας ταχύτερης διαδικασίας, θα πρέπει ωστόσο να διευκρινιστούν τα εξής: α. Ο καθορισμός των κριτηρίων αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου (δηλαδή των τηλεοπτικών σταθμών) συναρτάται άμεσα με τους κανόνες λειτουργίας τους. Δυστυχώς το σχέδιο νόμου επαναλαμβάνει υφιστάμενες διατάξεις που ρυθμίζουν την αναλογική τηλεόραση αναπαράγοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ασάφειες και ερμηνευτικά προβλήματα της υφιστάμενης νομοθεσίας. Εξάλλου, το γεγονός ότι η νομοθεσία αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις, δημιουργεί την υποχρέωση της Πολιτείας να μην εξαντλήσει την αυστηρότητά της στη διατύπωση τελικά μη εφαρμόσιμων διατάξεων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα πρόβλεψης συμβατικής τήρησης με την ευθύνη της εποπτικής αρχής, για να καλύπτεται η δυνατότητα προσαρμογής στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. β. Σε περίπτωση που επιλεγεί το σύστημα του πλειοδοτικού διαγωνισμού, θα πρέπει να διευκρινιστεί από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή (και όχι από τους συναρμόδιους υπουργούς, όπως γίνεται με το σχέδιο νόμου), η τιμή εκκίνησης ανά κατηγορία δημοπρατούμενης άδειας, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, και αφού επίσης προσδιοριστεί με σαφήνεια και με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία ο φορέας στον οποίο πιστώνονται τα ποσά αυτά. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές νομοθεσίες προβλέπεται ένα ετήσιο τέλος που καταβάλλεται ως αντάλλαγμα στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή. Επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας, εφ’ όσον επιθυμείτε, την αναλυτική έκθεση επεξεργασίας του σχεδίου νόμου που έχουν καταρτίσει οι ειδικοί επιστήμονες του ΕΣΡ».

Το τι θα γίνει με το νόμο για της αδειοδοτήσεις των τηλεοπτικών σταθμών και αν αυτός «προχωρήσει» θα κριθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα. Πάντως μετά την κριτική που ασκεί για αυτόν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι σαφές ότι οι «υπερασπιστές» και συντάκτες του νόμου θα έχουν έναν ακόμα αντίπαλο για τη θέσπιση και τήρησή του…!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Media Τελευταίες ειδήσεις

Ελευθερία Αρβανιτάκη και Γιώργος Περρής στο «Μουσικό Κουτί» της ΕΡΤ1

Ελευθερία Αρβανιτάκη και Γιώργος Περρής στο «Μουσικό Κουτί» της ΕΡΤ1

Εγγύηση για μια βραδιά γεμάτη ποιοτική μουσική, γεμάτη τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει, αποτελεί η εμφάνιση της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και του Γιώργου Περρή στο «Μουσικό Κουτί» την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου ... Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε