weather-icon °C AΘΗΝΑ

«Επίθεση» στα διαθέσιμα για να χτιστεί μαξιλάρι 40 δισ. – Αυστηρές ποινές για όσους δεν το πράξουν

«Επίθεση» στα διαθέσιμα για να χτιστεί μαξιλάρι 40 δισ. – Αυστηρές ποινές για όσους δεν το πράξουν

Η κυβέρνηση θέλει να στείλει ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η χώρα μπορεί να αντέξει για πολύ μεγάλο διάστημα εκτός αγορών. Όχι βέβαια πως το επιθυμεί, αλλά εκτιμά ότι με τον τρόπο αυτό να μετριαστούν οι ανησυχίες των επενδυτών.

Στόχος είναι το μαξιλάρι ασφαλείας να φθάσει τα 40 δις. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική απόφαση είναι σχεδόν έτοιμη και αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες. Με την απόφαση αυτή, θα δίνεται προθεσμία, ενός μήνα στους φορείς προκειμένου να καταθέσουν τα ελεύθερα διαθέσιμά τους σε έναν υπερλογαριασμό, τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου, ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Για όσους δεν συμμορφωθούν με τις εντολές του Γενικού Λογιστηρίου θα προβλέπονται ποινές και συγκεκριμένα παύση του διοικητικού συμβουλίου και μαχαίρι στις κρατικές επιχορηγήσεις.
Το τελευταίο διάστημα τα ταμειακά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου μαζί με το cash buffer των 24 δις ευρώ το οποίο δεν μπορεί να πειραχτεί παρά μόνο μετά τη σύμφωνη γνώμη του ESM, έφταναν τα 34 δις ευρώ. Τις τελευταίες εβδομάδες του έτους για λόγους ταμειακούς, δεδομένων των μαζικών πληρωμών για δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αναδρομικών στα ειδικά μισθολόγια και κοινωνικού μερίσματος, ο κουμπαράς αυτός αναμένεται να περιοριστεί κατά 1,5-2 δις ευρώ, ποσό το οποίο αναμένεται να αναπληρωθεί στη συνέχεια με την επιχείρηση σκούπα.

Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα αναμένεται να αβγατίσουν όμως σημαντικά στη συνέχεια, φτάνοντας τα 40 δις ευρώ καθώς εκτιμάται πως με την «υποχρεωτική» μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων φορέων γενικής κυβέρνησης μπορεί να συγκεντρωθεί ένα ποσό που αγγίζει τα 7,5 δις ευρώ.
Κατά πληροφορίες, στην υπό έκδοση απόφαση θα λαμβάνεται ειδική μέριμνα ώστε να μην πληγεί η ρευστότητα των τραπεζών και ιδίως των μικρών συνεταιριστικών ιδρυμάτων ενώ με απόφαση του υπουργού Οικονομικών θα δίνεται η δυνατότητα επιστροφής των ταμειακών διαθεσίμων στους απλούς τραπεζικούς λογαριασμούς όπου μέχρι σήμερα τηρούνταν. Θα τίθεται όμως ένα παράλληλο όριο ( για παράδειγμα το ύψος των διαθεσίμων στο τέλος του περασμένου Ιούνη), το οποίο δεν θα μπορεί να παραβιαστεί.

Οι νέες διατάξεις που αναμένεται να ενεργοποιηθούν προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι:
Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, πέραν εκείνων που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, μεταφέρονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σε λογαριασμούς υπό τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου.
Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, τηρούν υποχρεωτικά το σύνολο των ταμειακών τους διαθεσίμων στην ταμειακή τους διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τα κεφάλαια που έχουν μεταφερθεί από τους ανωτέρω Φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εξαίρεση από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Φορέα και σύμφωνης γνώμης της εποπτεύουσας Γ.Δ.Ο.Υ.
Το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται σε αποκατάσταση της θετικής ζημίας (penalties) που δύναται να προκύψει σε βάρος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από την πρόωρη λήξη των προθεσμιακών τους καταθέσεων.

Του Θανάση Παπαδή

#TAGS MM