07.02.2018 | 10:30

Αλλάζουν χέρια οι Los Angeles Times

Αλλάζουν ξανά ιδιοκτήτη οι Los Angeles Times! Η εταιρία στην οποία ανήκει η ιστορική εφημερίδα αποφάσισε να την πουλήσει...