28.02.2019 | 11:30

Οι Σταλινικές εκκαθαρίσεις

Τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε το Κ.Κ.Σ.Ε την περίοδο της αποσταλινοποίησης για τον αριθμό εκκαθαρίσεων στο κόμμα και στον...