Ειδήσεις για τις Βάσεις 2017 και τα αποτελέσματα των πανελλήνιων 2017. Πως υπολογίζονται τα μόρια, ποιες είναι οι εκτιμήσεις και ποιες οι προβλέψεις.